kira
versus
the sea

artist/band: The Civil Wars
telly on: on everything Josh Hutcherson
soundtrack: Summer House - Gold Motel
flick: Breakfast at Tiffany's (1961)
book: Star Girl - Jerry Spinelli


"The fool looks at a finger that points to the sky."

- Amelie

You know I love you, don't be a fool.

hullo strangerKira de Ocampo. Singer-Songwriter. Creative Writing student in UP Diliman. I am basically a grandma inside a 21-year-old body.Gmail | Twitter | Tumblr | Facebook | Myspace Music | Youtube | Facebook Music Page
5.26.2008 @ 11:28:00 AM
KARATULA.

Kinauhapunan na ng ika-6 ng Marso noong aking natatandaang naglalakad ako patungo sa tindahan ni Manong Karatula. Sa aking sariling pag-aabala sa kinangangambang mga bagay bagay, hindi ko na namalayan na unti-unti na palang pumapatak ang ulan. At saka ko na lamang ito napagtanto nang basa na ang aking mukha at hindi ko na makita ang aking dinaraanan.

Hindi ko na maalala kung bakit ako nagtungo kay Manong Karatula. Ang aking natatandaan na lamang ay ang mga sinabi ko sa kaniya. "Manong Karatula, mukhang malakas na ang ulan at tila nababasa na ang iyong mga paninda. Hindi ba kayo magsasara ng panandalian?"

At ang sabi niya sakin, "Naku, hindi. Sapagkat maaaring mayroong mangailangan ng malunggay na gagamitin sa paghanda ng panghapunan, o 'di rin kaya naman isang bote ng Coke Lite."

Inaamin ko, hindi ko na naintindihan ito, at hindi na naghangad umintindi pa. Dali-dali akong umuwi na dala-dala ang kung ano mang aking binili sa aking kamay. Ang alam ko lamang ay ni minsan, hindi nagsasara ng tindahan si Manong Karatula, panandalian man o hindi.

Ito'y nakapagtataka sapagkat wala naman masyadong tumatangkilik sa kanyang mga paninda, sa kadahilanan na ang lokasyon niya ay hindi makatarungang lakbayin pa (Iyon ang iniisip ng baryo). Bakit pa nga ba paghihirapang maglakad sa dulo ng kasikip na eskinita upang makabili lamang ng isang pakete ng Chippy, kung mayroon namang ibang mas malapit, hindi ba?

At sa tuwing tanungin man siya kung bakit ganito ay lagi niyang dinadahilan na baka may mangailangan ng sari-saring mga kagamitan. Naroon lamang siya. Nag-aabang ng mamimili o kahit mananalaw man lamang.

Naghihintay...

Iyon na lamang ang huli kong pagkikita kay Manong Karatula.

0 comments back to top?
monthly archive

April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August 2007 September 2007 October 2007 November 2007 December 2007 February 2008 March 2008 April 2008 May 2008 June 2008 July 2008 August 2008 September 2008 October 2008 November 2008 December 2008 January 2009 January 2010 February 2010 March 2010 April 2010 June 2010 October 2010 November 2010 March 2011 April 2011 May 2011 March 2012
recent entries

...AND DAVID COOK WINS! NO NO NO. It Would Mean Everything. You are. Impossible. Archie or Cook? Pools of Sorrow. Waves of Joy. MOON. Hey Hey the Nineties. The Firefighter. Nakapagpabagabag.
LAYOUT BANNER COLORS MINIICONS